Onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van een mix van leermiddelen waarbinnen ICT-toepassingen worden ingezet die toegevoegde waarde hebben in het leerproces. Deze mix kan per vakgebied en voor een bepaalde groep leerlingen verschillend zijn. Door deze intensievere toepassing van ICT kunnen we:

ICT-rijk onderwijs is geen doel op zich, maar manier waarop we onze leerlingen beter kunnen opleiden voor de samenleving van morgen. Dat is waar wij voor staan!