Vaardigheden die we nodig hebben in de 21ste eeuw, zoals samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

De Engelse en veelgebruikte benaming is: 21st century skills