Wanneer uw kind start in een ICT-rijke klas (brugklas of instroom hogere klassen) hebben wij een bruikleenovereenkomst voor een iPad. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur dat de leerling staat ingeschreven bij CSG Het Noordik. De ouder/verzorger gaat akkoord met de bijdrage van € 50,– per schooljaar voor het thuis- en privégebruik van de iPad.