Als de iPad defect is of als deze kwijt/gestolen is dan dient u dit zo snel mogelijk bij de mentor van uw zoon of dochter te melden. In het geval van een bruikleen iPad (en dus eigendom van school is) verwijzen we u naar de inhoud van de bruikleenovereenkomst. Wanneer het om een eigen iPad gaat dan dient uw zelf voor een vervangende iPad te zorgen. School kan in overleg met u een tijdelijke leen-iPad verzorgen voor het volgen van de lessen.